Regulamin zajęć

Regulamin Szkoły Tańca La Pasión

 1. Szkoła Tańca La Pasion oferuje zajęcia techniki oraz choreografii flamenco, warsztaty teatru tańca, zajęcia dla dzieci, flamenco-pilates, palmas, prowadzone w ustalonym porządku i za ustalone kwoty.
 2. Klientem szkoły La Pasion może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku  dzieci i osób niepełnoletnich – korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów lub pod ich obecnością.
 3. Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać wpłaty za dany kurs przed okresem rozliczeniowym na konto:Agata Będkowska-Klar La Pasión
  Nr rachunku 32 1140 2017 0000 4302 1053 2770,
  Bądź w dniu 1-wszych zajęć w okresie rozliczeniowym przed zajęciami w siedzibie szkoły.
  Okres rozliczeniowy dostępny na stronie www.flamenco-krakow.pl, bądź w siedzibie szkoły.
 4. Osoby, które nie uiszczą opłat w wyżej wymienionym terminie nie będą mogły korzystać z zajęć.
 5. Minimalny okres rozliczeniowy to jeden miesiąc, określony dokładnie na stronie szkoły, dla każdego miesiąca roku. Opłata miesięczna pokrywa 4 zajęcia stanowiące okres rozliczeniowy.
 6. Niewykorzystane zajęcia w wybranej grupie w danym okresie rozliczeniowym, nie przechodzą na okres następny.
 7. W przypadku nieobecności, można odrobić zajęcia w grupie na podobnym poziomie, najpóźniej w kolejnym okresie rozliczeniowym, jakiego dotyczyła nieobecność, pod warunkiem wcześniejszego opłacenia bieżącego okresu rozliczeniowego. Nie ma możliwości odrabiania zajęć na tej samej grupie, w której zajęciach regularnie się uczestniczy.
 8. Szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 9. Jeżeli z przyczyn niezależnych (np. choroba) instruktor nie może poprowadzić zajęć, szkoła zapewni zastępstwo, lub zajęcia zostaną odrobione w dogodnym dla kursantów terminie.
 10. Jeżeli zajęcia zostają odwołane przez szkołę, to ustalony zostanie termin odrabiania zajęć, lub w przypadku braku terminu – kursanci otrzymają zwrot kosztów zajęć.
 11. Jeśli na zajęciach pojawi się tylko jedna osoba – po 15 min. zajęcia będą odbywały się w trybie indywidualnym tj. 1h.
 12. Niezgłoszona nieobecność na trzech zajęciach z rzędu, skutkuje skreśleniem kursanta z listy uczestników kursu.
 13. Zajęcia rozpoczynają się o wyznaczonych godzinach – prosimy o punktualność, oraz w przypadku nieobecności – o wcześniejsze poinformowanie instruktora.
 14. Cennik jest dostępny w siedzibie szkoły, bądź na stronie www.flamenco-krakow.pl
 15. Istnieje możliwość wykupienia zajęć indywidualnych według aktualnego cennika.
 16. Obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania indywidualnego zajęć i innych materiałów związanych ze szkołą bez wcześniejszego porozumienia z instruktorem.
 17. Choreografie uczone w szkole są własnością intelektualną instruktorów szkoły. Obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania, w tym wykonywania publicznie choreografii uczonych na zajęciach w Szkole bez wcześniejszego porozumienia z instruktorem.
 18. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z rzeczy pozostawione na terenie szkoły, kontuzje, oraz zdarzenia niezależne np. chorobę kursantów.
 19. Prosimy o pozostawienie pomieszczeń szkoły w stanie takim jaki się zastało.

DROGI KURSANCIE!
Twoja obecność na kursach oznacza, że zapoznałeś się z regulaminem i akceptujesz jego warunki.

DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ DZIELIĆ Z NAMI PASJĘ JAKĄ JEST FLAMENCO.